Usługi

Pochówek tradycyjny

 • Odbiór ciał z domów i szpitali
 • Przechowywanie ciał w chłodni
 • Bezpłatne dopełnianie wszelkich formalności w Urzędach
 • Przygotowywanie ciała do pogrzebu
 • Pomoc w uzyskaniu bardziej dogodnego miejsca na cmentarzu
 • Wykopanie grobu wraz z ewentualnym demontażem pomnika
 • Profesjonalna obsługa ceremonii pogrzebowych. Bezpłatny baldachim, nagłośnienie, winda, sztuczna trawa i obrazki pamiątkowe.
 • Rozliczenie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS,KRUS MSWiA oraz WBE.

Kremacja

 • Odbiór ciał z domów i szpitali
 • Przechowywanie ciał w chłodni
 • Bezpłatne dopełnianie wszelkich formalności w Urzędzach
 • Przygotowywanie ciała do kremacji
 • Pomoc w uzyskaniu bardziej dogodnego miejsca na cmentarzu
 • Ostatnie pożegnanie z osobą bliską przed kremacją na życzenie rodziny.
 • Profesjonalna obsługa ceremonii pogrzebowych. Złożenie urny do grobu ziemnego lub do kolumbarium.
  Bezpłatny baldachim, nagłośnienie, winda, sztuczna trawa i obrazki pamiątkowe.
 • Rozliczenie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS,KRUS MSWiA oraz WBE.

Ekshumacja

 • Wykonywanie ekshumacji na terenie całego kraju i Europy. Dopełnianie wszelkich formalności w Sanepidach i Urzędach Stanu Cywilnego.
 • Pochowanie szczątków w trumnie ekshumacyjnej na wybranym cmentarzu bądź wykonanie kremacji i złożenie urny do grobu ziemnego lub kolumbarium.

Sprowadzanie ciał